TitusBreed U kunt adverteren in het parochieblad TitusBreed. Het blad heeft een lezerskring van duizenden huishoudens in de gemeenten Ede, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Voor ondernemingen en instellingen kan een advertentie een goed middel zijn om deze doelgroep van kerkelijk betrokken en maatschappelijk actieve inwoners aan te spreken.

In 2020 is de mogelijkheid van adverteren ingevoerd. De tarieven zijn in 2021 onveranderd. Adverteerders kunnen kiezen voor een eenmalige plaatsing of een contract voor zeven TitusBreed-uitgaven. De omvang van een advertentie is een achtste, kwart, halve of hele pagina. In overleg zijn ook wisselende formaten of andere plaatsingsfrequenties mogelijk.

Meer informatie vindt u in het bijgevoegde informatieblad. De hierin genoemde tarieven gelden nog steeds. Heeft u nadere vragen of wilt u een gesprek over de mogelijkheden, neemt u dan contact op met Sjaak Aarden, die namens de parochie de werving van advertenties verzorgt. Hij is bereikbaar op tel. 06 – 51 63 22 45 en via mailadres .

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Factsheet adverteren in TitusBreed.pdfFactsheet adverteren in TitusBreed.pdf2020-02-25