Meer artikelen

Geloven NuGraag nodigen we u uit voor "Geloven Nu". "Geloven Nu" is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift met hun levens- en geloofsvragen. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen ruim honderd groepen actief met "Geloven Nu". Met name veel 25-40 jarigen melden zich aan, maar ook mensen van 50 jaar en ouder nemen deel.

De ervaring is dat "Geloven Nu" een kans biedt om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die er toe doen. Er is diepgang en gezelligheid. Door onderlinge gesprekken groeit het wederzijds vertrouwen zodat velen weer terugkomen. Bij deelnemers wordt geen kennis over bijbel of ge- loof verondersteld. Kennis groeit in de loop van de bijeenkomsten. "Geloven Nu" – groepen maken gebruik van cursusmateriaal. In elke bijeenkomst wordt een Bijbeltekst aangeboden met vragen die uitnodigen tot nadenken en praten erover.

De bijeenkomsten beginnen met een inloop met koffie. Dan volgt de opening die bestaat uit gebed, een lied en bespreking van een afbeelding of foto uit kunstgeschiedenis of actualiteit gerelateerd aan het thema. Dan een inleiding rond de tekst van die avond toegelicht door één van de inleiders. Hierna gaan we uiteen in groepjes van 5 à 6 personen, met een gespreksleider en bespreken het thema aan de hand van vragen.

De Renkumse Geloven Nu- bijeenkomsten bestaat sinds 2009, er zijn deelnemers uit verschillende parochies en kerken. We nodigen pastores uit als inleider en ter ondersteuning van gespreksgroepjes. De bijeenkomsten zijn nu wisselend in Renkum, Veenendaal en Wageningen, op maandagavond; in- loop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, sluiting 21.30 uur, waarna nog een glaasje. Aanmelden: Marijke van Silfhout (0317) 314987, .

  • maandag 24 september, Renkum: 'De aanhouder wint', Matteus 15, 21-28
  • maandag 15 oktober, Veenendaal: Amos 6, 1-8
  • maandag 5 november, Renkum: Familie, Marcus 3, 31-35
  • maandag 26 november, Wageningen: Psalm 139
  • maandag 21 januari, Renkum: Het proces tegen Jezus, Johan- nes 18, 28-19, 16
  • maandag 11 februari, Wageningen: de profeet Jeremia, Jeremia 20, 7-18
  • maandag 4 maart, Renkum: de Transfiguratie, Marcus 9, 2-10
  • maandag 25 maart, Veenendaal: Psalm 82; over goden en mensen. Film: Des Hommes et des Dieux.