Meer artikelen

Bezield bezielenAls vrijwilliger zetten we ons in voor jongeren, tieners en kinderen. Dit doen we omdat we deze kinderen graag iets meegeven. Maar zo nu en dan is het goed hier ook even bij stil te staan en onszelf de vraag te stellen: Wat geef ik door? Waarom doe ik dit?

Het doel van deze dag is mensen die namens de parochie betrokken zijn bij kinderen, tieners of jongeren te bezielen en met elkaar in aanraking te laten komen. Veel van de vergaderingen en overleggen die we hebben gaan over de dingen die we doen en hoe dat moet. Deze middag is ervoor om een pas op de plaats te maken en na te denken waarom we dit doen en dit ook van elkaar te horen. Om zo zelf bezield de volgende generaties te kunnen bezielen.

Vrijwilligers van de R.K. Parochie Zalige Titus Brandsma die zich bezig houden met het kinder-, tiener- en jongerenwerk zijn van harte welkom op zaterdag 30 maart van 13.30-17.00 uur. De lokatie is de R.K. Kerk in Ede aan de Stationsweg 112. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar . (Deze inspirerende middag is gratis).

Het programma van deze middag:

13.00 uur Inloop koffie en thee
13.30 uur Gebedsmoment met pastoor Henri ten Have
14.00 uur Inleiding Gauthier de Bekker
14.10 uur ‘Laat de kinderen tot Mij komen' - pauze
15.15 uur ‘Nu en later’ met inleiding door pastoor Henri ten Have
16.00 uur Afsluiting
16.20 uur borrel