Gelderse bedevaart ter ere van O.L.V. van Renkum

O.L.V. van RenkumOp zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland. Komt u ook? Kosten deelname: vrijwillige bijdrage, vervoer: op eigen gelegenheid.

Het programma begint 14.00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed,
14.30 uur: Feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding door leden van het Arnhems Kevelaerkoor. Hoofdcelebrant is pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de RK parochie Sint Eusebius te Arnhem.
15.45 uur: Lof en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting. Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

Adres:
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Tel.nr 0317- 312321.
Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg.

Zie bijgevoegde poster voor meer informatie.

 

Gelderse bedevaart

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand BedevaartRenkum2019 .pdfBedevaartRenkum2019 .pdf2019-10-07

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.