Vrouwen van Nu Wageningen te gast bij Maria van Renkum

Vrouwen van NuDe ‘Vereniging Vrouwen van Nu Wageningen’ heeft een geschikte plek ontdekt om - zeker ook in coronatijd - op bezoek te komen: de Mariakerk en het Mariapark in Renkum. Voor twaalf leden leidt 22 september de excursie op de fiets naar de kerk. Op het programma staat een lezing over de geschiedenis van de icoonschilderkunst, met een rondleiding door het Rosarium Mariae om de Renkumse iconen te aanschouwen. Het gezelschap komt ook heel veel te weten over de historie van de kerk en vooral het beeld van Maria van Renkum.

“Wat een informatief en inspirerend programma”, zegt initiatiefneemster Jeanne van Poppel na afloop, “op een prachtige plek, met activiteiten buiten en binnen, ruimte om te bewegen en elkaar te spreken, met lekkere koffie en koek erbij”. ‘Vrouwen van Nu’ is een landelijke vereniging, waarvan Wageningen zo’n 95 leden telt. Zij zijn liefhebbers van kunst, literatuur en (streek)geschiedenis, bezoeken musea, gaan met elkaar op de fiets of te voet op pad, en luisteren graag naar lezingen. Vroeger of later moest het bedevaartsoord Maria van Renkum wel hun reisdoel worden.

Leny Lotgerink van de werkgroep bedevaarten heet als gastvrouw de groep hartelijk welkom in de pastorie. “Katholiek betekent algemeen of universeel, onze kerk staat open voor iedereen.” Voor bijna alle vrouwen is het hun eerste bezoek aan de kerk van Renkum.

Schilderkunst in oost en west

Marijke van Silfhout vertelt aan de hand van afbeeldingen over de ontwikkeling van de icoonschilderkunst. Zij laat zien hoe de oosterse en de westerse religieuze schilderkunst zich in de loop der tijd gescheiden hebben ontwikkeld. In de oosterse kerken hebben steeds strikte regels gegolden voor het iconisch afbeelden van de Moeder Gods en Christus. De icoon van de oudtestamentische Drievuldigheid, verwijzend naar de vooraankondiging door drie engelen aan Abraham van de Vader, Zoon en Heilige Geest, in 1425 geschilderd door de Russische monnik Andrei Rublev, verschilt hemelsbreed van het uitbundige Lam Gods-retabel (1432) van de hand van de gebroeders Van Eyck. De ‘Vrouwen van Nu’ bewonderen de 20 iconen in het Rosarium Mariae over het leven van Jezus en Maria, waarbij Marijke uitleg geeft. Opvallend vaak herkennen en kennen leden van het gezelschap de religieuze afbeelding.

Een van huis uit hervormde Heelsumse vertelt onderweg dat zij als jong kind ademloos stond te kijken naar een stoet prachtig wit geklede meisjes die de katholieke kerk van Renkum binnen trok. “Bij hen wil ik ook horen”, zei ze thuis tegen haar moeder die antwoordde: “Daar is absoluut geen sprake van!”

1200 jaar katholiek Renkum

Daarna is het in de kerk bij het beeld van Maria van Renkum de beurt aan John Bartels om te verhalen over kerk en beeld. In grote stappen en geestdriftige beschrijvingen wandelt hij door 1200 jaar katholieke Renkumse geschiedenis, want zo oud is de kleine kapel die hier gestaan heeft. De eerste katholieke kerk is in de 12e eeuw gebouwd en heeft (na de Reformatie als protestantse kerk) tot 1863 bestaan. Het beeld van Maria van Renkum verschijnt in het jaar 1380 in een kapel in de uiterwaarden, die wat later wordt opgenomen in het gestichte klooster ‘Onze Lieve Vrouwe’. Door de nonnen in veiligheid gebracht bij de Reformatie, keert het beeld van Maria van Renkum 3½ eeuw later, in 1928, terug in de nieuw gebouwde katholieke kerk. Daarmee wordt ook de eeuwenoude traditie van Renkum als bedevaartsoord hersteld, die in 1380 begon en vanaf 1406 sterk toenam met de komst van de oudst bekende pelgrim, Maria van Gelre, nicht van de Franse koning en echtgenote van de hertog van Gelre.

“Het beeld van Maria van Renkum staat niet alleen op de lijst van het nationaal erfgoed, maar heeft ook persoonlijk betekenis voor pelgrims en andere bezoekers”, zegt John. “Maria van Renkum lijkt je echt aan te kijken, biedt je troost, zegt als het ware: ‘het komt wel goed’.” En tot besluit: “In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd gezegd: ‘Als Maria van Renkum terug wil naar Renkum, dan komt zij terug.’ Zo geschiedde het in 1928. In onze tijd zeggen we: ‘Als Maria van Renkum in Renkum wil blijven, dan blijft zij’.” De “Vrouwen van Nu Wageningen” zijn er stil van.

Groepsontvangst

Voelt u iets voor een groepsbezoek aan Maria van Renkum, als bedevaartgangers of gewoon-geïnteresseerden, dan kan de werkgroep bedevaarten rekening houdend met uw wensen een ontvangst en programma voor u organiseren. Neemt u contact op met Leny Lotgerink, tel. 06 - 53 16 01 95, .

 

Staand vóór het beeld van Maria van Renkum verhaalt John Bartels over de rijke historie. Marijke van Silfhout (tweede van rechts) legt uit wat op de iconen in het Mariapark staat afgebeeld, en waarom ze zó geschilderd zijn.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.