BonnetjesGelieve bij de indienen van de declaraties het onderstaande document gebruiken. Deze declaratie kunt u indienen bij de centrale administratie, bij voorkeur via e-mail: administratie@pztb.nl, of anders per post:

Parochie Heilige Titus Brandsma
Bergstraat 17
6701 AB, Wageningen.

Zij controleren of het formulier juist is ingevuld en maken, indien akkoord, zo spoedig mogelijk het bedrag over. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Zonder handtekening en bijgevoegde bewijsstukken wordt niet uitbetaald.

 pdfDECLARATIEFORMULIER.pdf

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster