Themabijeenkomsten parochievernieuwing

ParochievernieuwingAlle parochianen zijn uitgenodigd voor een viertal themabijeenkomsten over parochievernieuwing; dat wil zeggen, over de verandering naar een parochie die groeit en bloeit, en op weg te gaan naar een bloeiende kerk.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen ideeën en initiatieven met betrekking tot parochievernieuwing worden besproken. Praktijkervaringen van Nederlandse en buitenlandse parochies komen aan bod, evenals teksten uit de Bijbel en uit kerkelijke documenten. Degenen die alvast iets meer willen weten over wat er op dit moment speelt op het gebied van parochievernieuwing (ook wel parochierevitalisatie genoemd) kunnen informatie vinden op de website https://missionaireparochie.nl/.

De themabijeenkomsten zullen worden geleid door medewerkers van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, die veel parochievernieuwingstrajecten in katholieke kerken volgen, en kunnen spreken over ervaringen in de praktijk in Nederland en in andere West-Europese landen.

Voor de bijeenkomsten in onze parochie is gekozen voor de volgende data, plaatsen en onderwerpen:

  • 5 maart, in Renkum – Wat is het doel of de missie van de Kerk, en wat is de kern van het katholieke geloof?
  • 2 april in Rhenen – Wat belemmert ons persoonlijk en als parochie om de missie van de Kerk in praktijk te brengen?
  • 14 mei in Ede – Wat zijn de waarden van parochies die groeien, die een cultuuromslag maken van onderhoud naar missie?
  • 25 juni in Wageningen – Hoe geven we goed leiding aan een dergelijke cultuuromslag, en welke stappen willen we als parochie nu nemen?

Elke avond kent inleiding(en) op het thema, maar ook een gesprek in kleine groepen of tweetallen over het thema.

Het tijdsschema van de avonden is als volgt:

19.30 uur: inloop met koffie en thee
20.00 uur: programma
21.30 uur: afsluiting met gebed (ca. 20 min.)
21.50 uur: gelegenheid om nog iets te drinken en na te praten

Iedereen is van harte welkom om mee te denken en te praten en inspiratie op te doen voor de toekomst van de parochie! Aanmelden is handig (niet verplicht) i.v.m. de catering, en kan via .

 

 

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.