Vertaling website

Parochievernieuwing

Webmaster

Berry van BrakelDeze website wordt beheert door Berry van Brakel.
Graag uw berichten (liefst voorzien van een afbeelding) sturen naar:

Uiteraard zijn op of aanmerkingen ook welkom op voornoemd mailadres.

Zie ook Berry van Brakel beheert website

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.