Titus BrandsmaOmdat de parochie Zalige Titus Brandsma ligt in een gebied, dat getekend is door de Tweede Wereldoorlog, is een martelaar uit deze oorlog onze patroon. Zoals Titus Brandsma willen wij gaan in de voetsporen van Jezus Christus.

De parochie is een pluriforme verzameling van 7 katholieke geloofsgemeenschappen, verspreid over een groot gebied van Veenendaal tot Oosterbeek. We bieden ruimte voor gelovend zoeken naar het mysterie, naar Gods bedoelingen met ons in deze wereld van vandaag. Er zijn nog veel vragen en onzekerheid, maar een stap in de richting naar een parochie, waarin we elkaars bondgenoten zijn, is het kennen van elkaar.

Op deze pagina kunt naast het adres en de geloofsgemeenschappen ook informatie over preventiebeleid R.K. Kerk en het Beleidsplan vinden.

 

Algemene gegevens

Adres Heilige Titus Brandsma Parochie:

Adres: Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Telefoonnummer: 0317 - 747108
E-mail: secretariaat@pztb.nl

Geloofsgemeenschappen

  • Maria Virgo Regina - Bennekom
  • Katholiek Ede - Ede (inclusief Lunteren)
  • St. Bernulphus - Oosterbeek (inclusief Doorwerth)
  • O.L. Vrouw Ten Hemelopneming - Renkum (inclusief Heelsum)
  • St. Cunera - Rhenen
  • Salvator - Veenendaal
  • St. Johannes de Doper Geboorte & Verrijzenis des Heren - Wageningen

          Preventiebeleid

Als parochie Zalige Titus Brandsma volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de deze link te bekijken.

Beleidsplan & Pastorale koers

Het actuele beleidsplan van de parochie kunt u hieronder vinden: pdfPastorale koers 2021 - 2026.pdf

 

Copyright © 2023 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster