Middels de link onder het YouTube logo onderaan deze pagina kunt u de livestream van de viering in de kerk in Ede bekijken. Door technische redenen kan het zijn dat de YouTube link waarnaar verwezen wordt op deze pagina op het laatste moment nog veranderd. Daarom is het belangrijk dat u op het moment dat de mis begint, u naar deze pagina komt titusb.nl/installatieviering, zodat u de meest recente link naar YouTube heeft.

---

You can watch the livestream of the celebration in the church by clicking the YouTube button at the bottom of this page. Due to technical reasons, the YouTube link referenced on this page may change at the last minute. Therefore, it is important that when the Mass begins, you come to this page titusb.nl/installatieviering, so that you have the most recent link to YouTube.

Klik op de afbeelding hierboven om de livestream te bekijken, de link opent om praktische reden in een nieuw venster. 
Click on the imag above to view the livestream, the link opens in a new window for practical reasons.