Vertaling website

Parochievernieuwing

Jaarthema: Boekbespreking Ongelofelijk

OngelofelijkIn het kader van het Vastenproject 'Lopend Vuur' van het Jaarthema is er een boekbespreking o.l.v. Jan Olimulder van het boek 'Ongelofelijk' van Yvonne Zonderop, over de verrassende comeback van religie.

Yvonne Zonderop is journalist, parlementair verslaggever en trendwatcher. Ze schrijft voor verschillende bladen waaronder de Volkskrant en maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze is katholiek opgevoed, heeft daarvan afstand genoten, maar volgt de ontwikkelingen binnen de christelijke religie met kritische betrokkenheid.

Over de inhoud van haar boek schrijft ze: "Ik sta stil bij de vraag waarom Nederland zo snel seculariseerde, ik duik in de manier waarop politici omgaan met het begrip ‘joods-christelijke traditie’’ (Geert Wilders maar ook FD Roosevelt). Ik doe een poging een aantal kenmerken te beschrijven die je als christelijk zou kunnen beschouwen. Ik duik in de vraag waarom jongeren weinig meer op hebben met antireligieuze sentimenten van hun (groot)ouders. En ik beschrijf pogingen binnen en buiten de kerk om de oorspronkelijke inspiratie in nieuwe vormen te gieten. Het christendom bestaat voor mij uit verschillende interpretaties en is daarmee een uitnodiging tot dialoog. Een ding is voor mij helder geworden bij het schrijven van dit boek: secularisering als leidend verhaal heeft de beste tijd gehad. Geloof verdient een plek op de agenda."

U kunt van dit boek heldere analyses en perspectieven verwachten, maar geen scherpte contouren van een krachtige “doorstart”. Dit boek kan helpen bij het speuren naar hoopvolle signalen en contacten met gelijkgezinden, waarmee “iets nieuws kan beginnen”. De vraag waarmee dit boek willen benaderen is vooral: hoe kan het ons helpen onszelf te verstaan als gelovige te midden van zoveel verschillende oriëntaties om ons heen (soms onwelwillend) en een begaanbare route verkennen voor de geloofsgemeenschap, die zich beweegt van de ene kerksluiting naar de andere.

Enkele weken van te voren ontvangen deelnemers een paar gerichte vragen. Voorwaarde voor deelname is dat deelnemers het boek (165 pagina’s) aandachtig hebben gelezen. en zo mogelijk aantekeningen hebben gemaakt van wat boeit of vragen oproept. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.

Datum en Tijd: zaterdag 30 maart, 13-00-15.00 uur
Plaats: Gedachteniskerk, Herenstraat, Rhenen
Opgave tot uiterlijk 15 maart bij Toos Ettema-Konijn , tel. 0318 645831, .

 

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.