Kerkbalans 2020De actie Kerkbalans heeft in 2020 de hoogste opbrengst gekend in vijf jaar tijd. De parochianen droegen vorig jaar gezamenlijk ruim 365.000 euro bij, - een kleine 30.000 euro meer dan in 2019. Vorig jaar lagen de andere inkomsten fors lager, vooral doordat er veel minder kerkgangers, vieringen en collectes waren.

Door extra geld over te maken voor Kerkbalans, laten Titus Brandsma-parochianen zien hoe belangrijk de kerk, de pastorale zorg en het geloofsleven voor hen zijn: zeker in een tijd waarin we het gemis van veel geloofs-gemeenschapsactiviteiten voelen.

Bijzonder is niet alleen de opgaande lijn in Kerkbalans, maar ook in het aantal meebetalende parochianen. Dat ging volgens de voorlopige cijfers omhoog van ongeveer 2.225 in 2019 naar 2.350 in 2020. Behalve de totale opbrengst steeg ook de gemiddelde bijdrage per huishouden, met zo’n 4½ euro: van € 151,20 naar € 155,60. De bijgaande grafiek laat de resultaten van de actie Kerkbalans in de afgelopen vijf jaar zien. Het mooie eindbedrag van 2020 vormt voor ons allemaal een aansporing om ook dit jaar gul te geven voor de kerk en de geloofsgemeenschap, die ons lief is.

Kerkbalans opbrengsten