KerkbalansIn het afgelopen jaar heeft de Actie Kerkbalans 336.400 euro opgebracht. Dat is bijna even veel als in 2018: 340.100 euro. Het is zowat de kleinste daling in 10 jaar tijd.

Het aantal huishoudens dat in 2019 bijdroeg aan Kerkbalans is met 118 gedaald tot 2.224, maar zij betaalden gemiddeld wel zes euro meer dan in 2018.

Het is een resultaat waar we als parochie, dus allemaal samen, trots op kunnen zijn. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Tabel 1  Tabel 2

 

In het eerste figuur ziet u hoeveel huishoudens wat voor bedrag bijdragen aan Kerkbalans. (De cijfers zijn van 2018.) Voorbeeld: er zijn in totaal 1.198 huishoudens die een bedrag tot en met € 100,- aan Kerkbalans geven.
In het tweede figuur ziet u ook wat de totale bijdrage per groep parochianen is. Voorbeeld: de 73 huishoudens die meer dan € 500,- geven, betalen samen € 61.849,-.
(Klik op het figuur om deze te vergroten)