Vertaling website

Parochievernieuwing

Andere websites

Hier kunt u een aantal verwijzingen naar andere internetpagina’s met kerkelijk georiënteerde informatie vinden.

De Rooms Katholieke Kerk:

 

Het Aartsbisdom:

 

BUMA / Stemra:

Voor het maken van muziek moeten rechten aan BumaStemra worden betaald. Deze rechten zijn voor alle kerkelijke vieringen door de parochie geregeld. Voor een concert in één van onze parochiekerken moet u dit echter zelf regelen. Geeft u een concert en heeft u daarvoor ruimte in één van onze parochiekerken gehuurd, denk er dan aan om de rechten te betalen. Zie de volgende links voor informatie, regelen rechten en tarieven (2017):

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.