Vertaling website

Parochievernieuwing

Mariabedevaarten

Katholieke jonge professionals op pelgrimstocht naar Maria van Renkum

MariabeeldDe ware bedevaartganger laat zich niet weerhouden door slecht weer. Zo ook de Katholieke Young Professionals, een groep twintigers en dertigers die na hun afstuderen bij elkaar blijft komen. Op de zaterdag vóór Pinksteren maakten zij een pelgrimstocht naar Maria van Renkum.

Lees meer...  

Vanaf juni weer Mariabedevaarten in Renkum

MariabeeldIn de maand juni worden de Mariabedevaarten in Renkum hervat! In de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming gaat pastoor Henri ten Have voor in de eucharistieviering op Sacramentsdag, zondag 6 juni om 11.00 uur. Aansluitend is de Sacramentsprocessie in het Mariapark. Zondag 15 augustus om 11.00 uur leidt bisschop Herman Woorts de viering van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Pastoor Ten Have is mede-celebrant. Het beeld van Maria van Renkum wordt na de eucharistie in processie door het Mariapark gedragen.

Lees meer...  

Viering van Maria ten Hemelopneming in volle bedevaartkerk te Renkum

De processie voorop met de replica van het beeld van Maria van Renkum trekt door het Mariapark.“Wij zijn samengekomen rond het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Als gevolg van de corona-pandemie is dit de eerste bedevaart van dit jaar. Des te groter is de vreugde dat we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming kunnen vieren.” Aan de vooravond van de feestdag van de 15de augustus, in de aan Maria ten Hemelopneming toegewijde kerk van Renkum, heet mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, de vele kerkgangers welkom.

Lees meer...  

Pelgrims vinden de weg naar Maria van Renkum

MariabeeldGaat u eens staan vóór de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum, dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Verwondert u zich, hoeveel mensen de kerk en het Mariapark in lopen. Zij komen hier om te bidden, om een moment van rust en bezinning te vinden en een kaarsje bij het 6,5 eeuw oude beeld van Maria op te steken.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.