Mariabedevaarten

Geen Bloesembedevaart in Renkum

BloesembedevaartDe Bloesembedevaart in de Mariakerk van Renkum gaat zondag 18 april niet door. Het pastoraal team en de werkgroep bedevaarten Renkum vinden, dat de viering binnen de huidige beperkingen niet mogelijk is.

Lees meer...  

Hoop herleeft bij bedevaarten 2021 naar Maria van Renkum

Het beeld van Maria van Renkum in de kerk die de publieksprijs won als meest gastvrije kerk van Gelderland en Overijssel.Het bedevaartsoord Maria van Renkum hoopt in 2021 veel pelgrims te mogen ontvangen. In het vertrouwen dat bedevaarten weer doorgang kunnen vinden, heeft Renkum een nieuw jaarprogramma opgesteld. Dit omvat vijf bijzondere vieringen, waarbij individuele - en groepen pelgrims hun toevlucht tot Maria kunnen zoeken.

Lees meer...  

Viering van Maria ten Hemelopneming in volle bedevaartkerk te Renkum

De processie voorop met de replica van het beeld van Maria van Renkum trekt door het Mariapark.“Wij zijn samengekomen rond het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Als gevolg van de corona-pandemie is dit de eerste bedevaart van dit jaar. Des te groter is de vreugde dat we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming kunnen vieren.” Aan de vooravond van de feestdag van de 15de augustus, in de aan Maria ten Hemelopneming toegewijde kerk van Renkum, heet mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, de vele kerkgangers welkom.

Lees meer...  

Pelgrims vinden de weg naar Maria van Renkum

MariabeeldGaat u eens staan vóór de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum, dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Verwondert u zich, hoeveel mensen de kerk en het Mariapark in lopen. Zij komen hier om te bidden, om een moment van rust en bezinning te vinden en een kaarsje bij het 6,5 eeuw oude beeld van Maria op te steken.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.