Vanaf juni weer Mariabedevaarten in Renkum

MariabeeldIn de maand juni worden de Mariabedevaarten in Renkum hervat! In de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming gaat pastoor Henri ten Have voor in de eucharistieviering op Sacramentsdag, zondag 6 juni om 11.00 uur. Aansluitend is de Sacramentsprocessie in het Mariapark. Zondag 15 augustus om 11.00 uur leidt bisschop Herman Woorts de viering van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Pastoor Ten Have is mede-celebrant. Het beeld van Maria van Renkum wordt na de eucharistie in processie door het Mariapark gedragen.

Beide bedevaarten vinden plaats onder de coronamaatregelen, die op dat moment gelden. Volgens het jongste bisschoppelijke besluit (van eind april) mogen er in de Renkumse kerk vieringen plaatsvinden met 50 kerkgangers. Op Sacramentsdag zal dat wellicht nog het maximum zijn. Mogelijk komt er een verdere verruiming. Vorig jaar konden bijna 90 mensen de viering van het feest van Maria ten Hemelopneming bijwonen. Zoveel plaatsen biedt de kerk van Renkum, als iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar zit. De processies in het Mariapark vinden doorgang afhankelijk van de weersomstandigheden en coronamaatregelen. In het park wordt op 20 iconen een beeld gegeven van het leven van Jezus en Maria.

Aanmelding

Voor het bijwonen van een viering blijft opgave-vooraf verplicht. Dat geldt ook voor de bedevaarten. Ieder kan zich aanmelden, maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, op het telefoonnummer van de pastorie: 0317 – 312 321, of via een mailbericht aan Tosca van den Broeke, .

Bedevaart met een groep(je)

Deze tijd met beperkingen leent zich heel goed voor een bezoek in kleinere groepen aan Maria van Renkum: het miraculeuze beeld van vóór het jaar 1380, dat tot het nationaal erfgoed behoort. De Werkgroep Bedevaarten Renkum regelt in overleg graag een groepsontvangst. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Leny Lotgerink. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 53 16 01 95, of via de mail .

Gelderse bedevaart in het najaar

Zondag 17 oktober, in de Mariamaand, is de dag van de Gelderse Bedevaart. Maria van Renkum is Moeder van Toevlucht en Vrouwe van Gelderland. De bedevaart begint om 14.00 uur met een bloemenprocessie en het rozenkransgebed. Vervolgens is er een eucharistieviering. Na een kort lof eindigt het programma om ongeveer 16.00 uur.

Bedevaart voor zieken en senioren

Dinsdag 18 mei zou de Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren zijn. Die gaat evenals vorig jaar niét door. Er is alle hoop dat deze bijzondere bedevaart in 2022 eindelijk weer kan plaatsvinden, voor de 64e keer. De datum is nu al vastgesteld: dinsdag 31 mei 2022!

 

Bisschop Ted Hoogenboom ging in 2020 voor in de viering van Maria ten Hemelopneming.

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.