Mededelingen Parochiebestuur

Pastorale benoeming Mr. Erik Rozeman

Erik Rozeman

Met vreugde delen wij u mee dat per 1 september a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie heeft benoemd:  Mr. Erik Rozeman

In het afgelopen jaar heeft Erik zijn pastorale stage in onze parochie voltooid. De beperkte bezetting van het pastorale team en de lopende projecten in de parochie heeft de bisschop doen besluiten aan hem het verzoek voor te leggen een eerste benoeming in dezelfde parochie te willen aanvaarden. Hierop heeft Erik van harte ja” gezegd.

Lees meer...  

In memoriam Hans Koenen

Hans KoenenOp zondagavond 8 september is Hans Koenen in vrede gestorven. Enkele familie­leden en medepaters waren bij hem. We vertrouwen dat zijn leven onder ons voltooid is, dat zijn wijsheid en ruimhartigheid in geloven en visie op het leven velen zal vergezellen en dat hij opgenomen zal zijn in de liefde en vrede van de ENE, de bron van leven over alle grenzen heen.

Lees meer...  

Toekomst Titus Brandsma parochie - september 2019

Toekomst parochieIn 2019 is er door het parochiebestuur en vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen verder nagedacht over de toekomst van de Zalige Titus Brandsma parochie. Deze werkgroep heeft geconcludeerd dat het huidige aantal kerkgebouwen niet langer te bekostigen is en dat daarnaast de parochiële organisatie aangepast dient te worden.

Lees meer...  

Rechten BUMA/Stemra

BUMA / StemraVoor het maken van muziek moeten rechten aan BumaStemra worden betaald. Deze rechten zijn voor alle kerkelijke vieringen door de parochie geregeld. Voor een concert in één van onze parochiekerken moet u dit echter zelf regelen.

Lees meer...  


Subcategorieën

Deze pagina geeft het nieuws weer rondom de kerksluitingen van de diverse kerken van de zalige Titus Brandsma parochie.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.