Toekomst Titus Brandsma parochie - september 2019

Toekomst parochieIn 2019 is er door het parochiebestuur en vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen verder nagedacht over de toekomst van de Zalige Titus Brandsma parochie. Deze werkgroep heeft geconcludeerd dat het huidige aantal kerkgebouwen niet langer te bekostigen is en dat daarnaast de parochiële organisatie aangepast dient te worden.

Dit betekent dat het parochiebestuur zich genoodzaakt ziet om de volgende stap te zetten uit het gebouwenplan van 2015 en dat zij, op basis van de huidige situatie, voornemens zijn om de komende jaren de kerken van Rhenen, Oosterbeek en Renkum te gaan sluiten. Dit besluit wordt nader toegelicht aan alle parochianen op diverse avonden in september en oktober 2019.

U kunt dit nader lezen in bijgevoegde brief (die de parochianen ook thuis hebben ontvangen), alsmede een schema van de geplande bezoeken.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 2019-08-01 Toekomst Zalige Titus Brandsma Parochie.pdf2019-08-01 Toekomst Zalige Titus Brandsma Parochie.pdf2019-08-18

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.