Toekomst Titus Brandsma parochie - Informatieavonden

InspraakavondenIn het kader van de Toekomst Titus Brandsma parochie (zie tevens artikel Toekomst Titus Brandsma parochie - september 2019) zijn er informatieavonden gehouden bij alle locaties. De verslagen van deze avonden vindt u hieronder.

 

 

 

 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.