Erik legt de ambtseed af

“God is onbekend voor velen. Erik, jij mag je geroepen weten om God bekend te maken in een tijd en cultuur die doof lijkt voor zijn Woord.”

In de St. Johannes de Doper-Geboortekerk in Wageningen sprak vicaris Hans Pauw deze woorden tot Erik Rozeman bij diens presentatie als kandidaat-priester en pastoraal teamlid van de parochie zalige Titus Brandsma. Zaterdagavond 4 september viel het zonlicht door de glas-in-loodramen van de kerk.

De kracht van Gods nabijheid
De ouders en zus van Erik behoorden tot de vele kerkgangers bij de eucharistieviering, ‘die onze bron is van kracht en inspiratie’ zoals de vicaris zei. Hij begon de viering met het voorlezen van de benoemingsbrief van de aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk, waarin deze de kandidaat-priester “Gods onmisbare zegen, de kracht van Zijn nabijheid, en vreugde en voldoening in het werk” toewenst. Aan het eind van de viering sprak Erik dat hij “nooit gedacht had na zijn stage zo snel als kandidaat-priester” terug te keren in de Titus Brandsma-parochie.

Erik legt de Geloofsbelofte af
“Ik ben dankbaar. Het werk van vrijwilligers maakt hier grote indruk op me, veel parochianen heb ik leren kennen, en ik ben blij met pastoor Ten Have samen te blijven werken”, aldus Erik, die in navolging van bisschop Augustinus van Hippo eindigde met: “Ik ben priester voor de mensen en christen met de mensen.” Ik vraag u: “Bid voor mij, ik bid voor u”.

Vicaris Pauw trok in zijn overweging de boodschap van het Evangelie over de genezing door Jezus van een doofstomme (Marcus 7, 31-37) door naar de opdracht waar Erik Rozeman en alle medepriesters en -gelovigen vandaag voor staan. “Het werk van gebarentolk Irma Sluis bij de persconferenties over de corona-aanpak heeft laten zien, dat doven via haar de boodschap konden verstaan”, zei Hans Pauw. “Op  bezoek bij mijn oom-missionaris in Malawi zag ik op een dovenschool, hoe kinderen op de resonantie van trommelslagen de stand van de mond leerden oefenen om een letter uit te spreken. De leraar en leerling oefenden met eindeloos geduld. Het vergt een onvoorstelbaar intensief proces om mensen tot verstaan en tot spreken te brengen.”

Gods belofte verstaan
“In het Evangelie steekt Jezus de vingers in de oren van de doofstomme, Hij raakt zijn tong met speeksel aan, bidt, zucht en spreekt ‘Effata’, ga open. Hoewel Jezus hen dat verbiedt, verkondigen de omstanders met steeds luider stem: ‘Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.’ In het Evangelie kan de genezen doofstomme weer horen en spreken, maar hij zwijgt. Is hij dan de enige die de vervulling van Gods belofte heeft verstaan?”, sprak de vicaris. Om in de tijd van het heden te vervolgen: “Wie tegenwoordig van God spreekt, richt zich vaak tot dovemans oren. Mogen mensen komen tot verstaan, tot de Blijde Boodschap.”

Applaus
In de viering legde Erik de ambtseed af, tot slot nam hij het applaus van de kerkgangers in ontvangst: dankbaar en stralend.

  • Omschrijving:

    Ten overstaan van vicaris Hans Pauw legt Erik Rozeman met de hand op het Evangelie de ambtseed af. Het licht van de avondzon valt door het glas in lood op het altaar.

  • Omschrijving:

    Erik, ‘Christen met de mensen’, hier samen met enkele van de elf eerste-communicanten in Renkum-Heelsum.