dokkum.pngWij bieden onze parochianen de mogelijkheid om met een bus vanuit onze parochie naar de Bonifatiusdag in Dokkum te gaan.

Titus Brandsma heeft in 1926 gezorgd voor de herleving van de Bonifatiusbedevaarten naar Dokkum. Bedevaartsoord Bonifatiuskapel is verbonden met de nagedachtenis van twee heiligen in het noorden, t.w. bisschop en missionaris Bonifatius en pater Karmeliet Titus Brandsma. Beide waren onvermoeibaar werkzaam in hun tijd voor het Christelijk geloof. Hun inspirerende voorbeelden en missie  ‘werk maken van je geloof’ zijn actuelr dan ooit. Binnen dit thema kijken de celebranten danook alvast onder andere vooruit naar een landelijke manifestatie in 2026 als eeuwfeest van de nationale bedevaarten.

Programma
9.00 uur: Vertrek bus vanaf de kerk in Ede, Stationsweg 112
12.00 uur: Gezamenlijke lunch bij de Bonifatiuskapel (niet verplicht, kosten deelname 6 euro)
13.15 uur: Processie met Bonifatiusrelikwie door binnenstad van parochiekerk naar Bonifatiuskapel

14.00 uur: Eucharistieviering Bonifatiuskapel: celebranten mgr. Hans van den Hende (bisschop Rotterdam), mgr. Ron van den Hout (bisschop Groningen-Leeuwarden) en pastoor Paul Verheijen. Medewerking aan de viering door mannenkoor Pro Rege met Bonifatiusliederen en de Titus Brandsma hymne

15.30 uur: Na de viering: koorzang door Pro Rege. Na afloop informeel samenzijn.
16.30 uur: Einde kerkelijk programma
17.00 uur: Vertrek naar Ede

Kruisweg
In het Processiepark bij de Bonifatiuskapel kunt u een Kruisweg lopen. De gebeden behorende bij de kruiswegstaties zijn van de hand van pater Titus Brandsma.Ook ligt er een bron waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven.

Lunch
U bent vrij om aan álle onderdelen van het programma deel te nemen, maar dat hoeft niet, het is naar eigen keuze. Voor alle bedevaartgangers, niet alleen voor onze groep, wordt een lunch georganiseerd, waarvoor aanmelding noodazakelijk is. De kosten hiervoor bedragen €6,- p.p. Uiteraard kunt u ook zelf voor uw lunch zorgen. 

Gezamelijke busreis
Indien u met ons mee wilt, kunt u zich opgeven vanaf donderdag 18 mei 2023 bij Erika Dupain, bij voorkeur per mail: of (06) 53790959. De kosten voor de bus bedragen € 20,00 per persoon, die u contant dient te voldoen in de bus (denkt u ook een kleine fooi voor de buschauffeur, dat zou leuk zijn!). Graag  bij uw aanmelding vermelden of u wilt deelnemen aan de lunch, zodat wij dit kunnen doorgeven aan de organisatie in Dokkum.

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u terecht bij Erika Dupain, secretaris parochiebestuur, zie ook de folder in de bijlage.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Folder Dokkum 11 juni 2023.pdfFolder Dokkum 11 juni 2023.pdf2023-05-10