Nieuws in relatie tot Corona-virus

Chrismamis dit jaar online te volgen

Chrismamis kruikenVanwege de coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismaviering dit jaar in zeer beperkte kring plaats. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn. De kerk zal niet toegankelijk zijn, wel kan iedereen deze plechtigheid volgen via een livestream van de Emmaüsparochie. Het liturgieboekje is hier te lezen en ook de Emmaüsparochie zal het digitaal aanbieden.

Lees meer...  

Iedere woensdagochtend zoom-viering in Ede

ZoomAl vele jaren wordt iedere woensdagochtend in de kerk van Ede een Woord- en Communieviering of een gebedsviering gehouden. Hierbij gaat pastor Guido Dieteren of één van de parochiële voorgangers voor. Vanwege de huidige lockdown kunnen deze vieringen nu niet doorgaan. Gelukkig heeft de geloofsgemeenschap Ede hiervoor een bijzonder initiatief bedacht: een Zoom-viering!

Lees meer...  

Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de katholieke leer?

VaccinatieNu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan de Bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren.

Lees meer...  

Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten

Logo Aartsbisdom UtrechtAl sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie. We zullen echter ook een groot deel van volgend jaar moeten volharden in het zorgvuldig toepassen van de voorzorgsmaatregelen: anderhalve meter afstand houden, veelvuldig de handen desinfecteren en niet samenkomen met grote groepen. Voor de een is dat gemakkelijker dan voor de ander; zo heeft de een goed gezelschap om zich heen, de ander echter weinig of in het geheel niet.

Lees meer...  

Bericht Aartsbisdom Utrecht mbt Corona

Virus In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Lees meer...  

Algemene informatie parochie gedurende de corona crisis

InformatieIn bijgevoegd document vind u algemene informatie voor de zalige Titus Brandsma parichie gedurende de Corona crisis. En alternatieven voor het ontbreken van publieke liturgische acitviteiten,

Lees meer...  

Livestreamvieringen vanuit de parochie

FilmVoor parochianen en anderen die (nog) niet naar de kerk kunnen, omdat zij kwetsbaar zijn of ziek of om andere reden niet kunnen, blijft de parochie livestreamvieringen verzorgen. De livestreams zijn elke zondag te bekijken door te klikken op de video op het youtube-kanaal. U hoeft hiervoor geen lid van Youtube te zijn. Bent u dat wel? Dan kunt u zich abonneren op het kanaal van de zalige Titus Brandsmaparochie door onder de video op

Lees meer...  

Weer eucharistievieringen mét kerkgangers

KerkgangersZoals u ongetwijfeld weet, zijn de coronamaatregelen vanaf 1 juni iets versoepeld. Dat geldt voor veel sectoren van de samenleving en gelukkig ook voor de kerken. Er mogen weer eucharistievieringen gehouden worden met maximaal 30 kerkgangers. Vanaf 14 juni kunnen de aanwezigen ook de communie ontvangen.

Lees meer...  

Brief Pinksteren van de Nederlandse bisschoppen

Nederlandse BisschoppenHier vind u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk - nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken - in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie.

Lees meer...  

TitusBreed tot aan de zomer nu vastgelegd

TitusBreed De hoofdredactie van TitusBreed heeft vergaderd over de mogelijkheden en inhoud van de nieuwe TitusBreed. En daarbij hebben we uiteraard ook gesproken over de nieuwe verschijningsdatum van het zomernummer van TitusBreed.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.