Algemene informatie parochie gedurende de corona crisis

InformatieIn bijgevoegd document vind u algemene informatie voor de zalige Titus Brandsma parichie gedurende de Corona crisis. En alternatieven voor het ontbreken van publieke liturgische acitviteiten,

Zoals onder andere het schema van de live-uitzendingen van de Heilige Mis, informatie rondom de collecte, gebedsintenties, aanbidding, en voedsel voor de Voedselbank.

Ook de emailadressen en telefoonnummers van het Corona crisisteam per locatie is in bijgevoegd bestand. In onze Titus Brandsmaparochie is een corona-crisisteam gevormd. Het crisisteam heeft de hulpvragen op locatieniveau geregeld. Het emailadres of telefoonnummer kunt u gebruiken om uw hulp aan te bieden. Ook kunt u langs deze weg uw hulpvraag stellen. U zou behoefte kunnen hebben aan concrete informatie, die niet op de website te vinden is. Misschien heeft u praktische hulp nodig of biedt u juist hulp aan. Daarnaast kan het zijn dat u behoefte heeft aan een gesprek om uw zorgen te uiten of om samen even te bidden. Een bericht via email heeft de voorkeur. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u dagelijks tussen 9.00 en 19.00 uur contact met ons opnemen via het hieronder vermelde telefoonnummer van uw geloofsgemeenschap.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Algemene informatie nav Corona.pdfAlgemene informatie nav Corona.pdf2020-05-15

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2021 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.