1517564707005.jpgOp 14 April aanstaande hoopt Pater Frans Bomers in Lent zijn 60 jarig priesterschap te vieren. Afgelopen 14 jaar was Pater Bomers eens per maand een graag geziene gastvoorganger in Renkum.
Daarnaast kon vaak een beroep gedaan worden voor assistentie bij een uitvaart of ziekenzalving. Dat beperkte zich niet alleen tot de locatie Renkum! Zelden of nooit bleef een verzoek 'onbeantwoord'.
Gezien de hoge leeftijd is nu tóch de tijd van afscheid gekomen waar het de pastorale inzet voor onze parochie betreft.

Laatste viering
17 maart zal hij voor het laatst in de parochie in Renkum voorgaan tijdens de eucharistieviering.
We willen dat niet zonder meer voorbij laten gaan!  Na afloop van de viering zal er een receptie zijn waar we afscheid van hem nemen.

Om hem iets te kunnen aanbieden, zal er vanaf 25 februari, 3 en 10 maart in Renkum een deurcollecte zijn. Mocht u die missen kunt u ook doneren op NL90ABNA0108789969 tgv Orgelfonds OLV Renkum, o.v.v.: Pater Bomers.

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster