Kopij parochieblad

TitusBreed 2023 (onder voorbehoud)

 

Inleveren

kopij bij lokale redacties

 

Inleveren kopij 

bij redactie TitusBreed
(10.00 uur)

 

TitusBreed afleveren Wageningen

(10.00 uur)

 

Verschijning

 

Thema

Woensdag
25 januari

Maandag

30 januari

Woensdag
15 februari

Weekend

18-19 februari

Veertigdagentijd

Woensdag
1 maart

Maandag
6 maart

Woensdag

22 maart

Weekend

25-26 maart

Pasen

Woensdag
19 april

Maandag
24 april

Woensdag
10 mei

Weekend

13-14 mei

Pinksteren

Woensdag
14 juni

Maandag
19 juni

Woensdag
5 juli

Weekend

8-9 juli

Zomer

Woensdag
30 augustus

Maandag
4 september

Woensdag

20 september

Weekend

23-24 september

Herfst en Advent

Woensdag
15 november

Maandag
20 november

Woensdag

6 december

Weekend

9-10 december

Kerstmis