Vertaling website

Parochievernieuwing

LogoLaudate Dominum

(Looft de Heer)

 

  1. Over Laudate
  2. Vieringen en projecten
  3. Koorleiding
  4. Sociaal
  5. Contact

 

1. Over Laudate

Het gemengd koor Laudate Dominum heeft op dit moment 45 leden redelijk gelijkelijk verdeeld over de vier stemgroepen. Het koor is in januari 2015 ontstaan na een korenfusie en bestaat grotendeels uit leden van drie voormalig lokale koren uit Ede, Rhenen en Wageningen. Inmiddels hebben zich ook nieuwe leden gemeld en daar zijn we heel blij mee! We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de St. Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat in Wageningen en vanaf eind 2019 in de wintermaanden ook in Ede en Rhenen.

Op het repertoire staan veelal meerstemmig Latijnse missen van o.a. Mozart, De Haan, Haydn, Bruckner, Schubert en Lloyd Webber, die we in de eucharistievieringen ten gehore brengen. Daarnaast zingen we Latijnse en anderstalige motetten.

 

2. Vieringen en projecten

Naast het dienstbaar zijn aan de liturgische vieringen (2 á 3 keer per maand) zijn we ook op andere gebieden actief. Zo werken we regelmatig mee aan activiteiten die georganiseerd worden door de NSGV Utrecht. Ook zijn er muzikale projecten op eigen initiatief of waar we aan meewerken en waar we andere klassieke werken uitvoeren. Laudate Dominum is een parochieel koor en zingt niet alleen in het eucharistisch centrum in Wageningen, maar ook op andere locaties binnen de Titus Brandsmaparochie, zoals Rhenen, Veenendaal, Oosterbeek, Ede, Renkum en Bennekom.

Het rooster voor de eerste helft van 2020 is:

Datum Tijd   locatie Bijzonderheden
5 jan. 10.00 Eucharistie Wageningen Messe Brève in C, Gounod
2 febr. 10.30 Communie Viering Ede Messe Brève in C, Gounod
16 febr. 10.15 Communie Viering Rhenen Deutsche Messe Schubert
26 febr. 19.00 Eucharistie   Wageningen Aswoensdag, Missa in temp……,
M. Haydn
8 mrt. 10.30 Communie viering Bennekom Deutsche Messe, Schubert
22 mrt.
Vervallen
10.30 Eucharistie Veenendaal Missa in temp….., M. Haydn
5 april
Vervallen
10.00 Eucharistie Wageningen Palmzondag, Missa in temp…,
M. Haydn
10 april
Vervallen
19.00 Kruishulde Wageningen Goede vrijdag
11 april
Vervallen
21.30 Eucharistie Wageningen Paaswake, Missa Brevis in D, Mozart
12 april
Vervallen
10.00 Eucharistie Wageningen Pasen, Missa Brevis in D, Mozart
26 april 10.00 Eucharistie Oosterbeek Missa Brevis, Jacob de Haan
10 mei 10.00 Communie viering Renkum Messe Brève in C, Gounod
21 mei 11.00 Eucharistie Wageningen Hemelvaart, Messe in C, Bruckner
26 mei 11.00 Eucharistie Renkum Zieken- en seniorenbedevaart,
Messe in C, Bruckner
31 mei 10.30 Eucharistie Ede Pinksteren, Krönungsmesse, Mozart
21 juni 10.00 Eucharistie Wageningen Mass prince of peace, L. Webber

 

3. Koorleiding

Het koor beschikt over professionele musici en staat onder de inspirerende leiding van Ronald de Haan die nauw samenwerkt met co-dirigent Simon de Jong en organist Regina de Bakker. Onder de gedreven leiding wordt er wekelijks stevig gerepeteerd en is er een flinke dosis werklust binnen het koor. Een repetitor is wekelijks aanwezig om met piano/orgelspel het koor te ondersteunen.

 

4. Sociaal

Het koorLaudate is ook een echte vereniging. Er is veel ruimte voor gezellig en ontspannen samenzijn. Tijdens de repetities en na de vieringen drinken we samen koffie. Verder wordt er bij tijd en wijle een feestje gevierd, lief en leed gedeeld of een uitje georganiseerd.

 

5. Contact

Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten over ons koor, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter, de heer Cor Giesen op telefoonnummer 06-28 828 987.

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.