• maandag 17 januari 2022 - Galaten 5:22-23
    Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. -- Galaten 5:22-23

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Woord, www.dagelijkswoord.nl