• maandag 05 december 2022 - Daniel 3:33
    Hoe groots zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen! Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort! -- Daniel 3:33

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Woord, www.dagelijkswoord.nl