• zaterdag 01 april 2023 - Prediker 7:9-11
    Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Bezit kan beter samengaan met wijsheid; dat is nuttiger onder de zon. -- Prediker 7:9-11

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Woord, www.dagelijkswoord.nl