Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk - Goed Geregeld!

VrijwilligersVanuit het pastoraal beleidsplan “Betrokkenheid bij onze missie” is de missie van het z. Titus Brandsma-parochie, in essentie: Christus’ boodschap gestalte geven vanuit Zijn opdracht en de traditie van de Katholieke Kerk.

Lees meer...  

Vrijwilligersbeleid

VrijwilligersKerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.

Lees meer...  

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.