Vertaling website

Parochievernieuwing

Vrijwilligersbeleid

VrijwilligersKerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.

Het bijgevoegde beleidsdocument "Vrijwilligersbeleid" beschrijft in grote lijnen de manier waarop de Titus Brandsmaparochie tegen vrijwilligerswerk aankijkt en met haar vrijwilligers wil omgaan.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 2016-03-02 Vrijwilligersbeleid.pdf2016-03-02 Vrijwilligersbeleid.pdf2016-03-22

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.