VrijwilligersKerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.

Het bijgevoegde beleidsdocument "Vrijwilligersbeleid" beschrijft in grote lijnen de manier waarop de Titus Brandsmaparochie tegen vrijwilligerswerk aankijkt en met haar vrijwilligers wil omgaan.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 2016-03-02 Vrijwilligersbeleid.pdf2016-03-02 Vrijwilligersbeleid.pdf2016-03-22