synodaalproceslogoDe slottekst van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling. De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het vervolgtraject van deze synode in voorbereiding op de bisschoppenvergadering die in oktober 2024 in Rome over hetzelfde thema zal worden gehouden.

Opbouw
De tekst is opgebouwd in drie delen. Het eerste deel schetst “Het gezicht van de synodale Kerk” en presenteert de theologische beginselen die de synodaliteit belichten en een basis geven. Het tweede deel met de titel “Allen leerlingen, allen missionarissen” gaat over iedereen die betrokken is bij het leven en de zending van de Kerk en hun relaties. Het derde deel heeft als titel “Banden smeden, gemeenschap opbouwen”. Hier gaat het over processen en een netwerk die de uitwisseling tussen de Kerken en de dialoog met de wereld mogelijk maken.

Overeenstemming
In ieder hoofdstuk van deze drie delen worden punten van overeenstemming, kwesties die behandeld moeten worden en voorstellen bij elkaar gezet. De punten van overeenstemming vormen de vaste punten waarop de reflectie zich kan richten. De kwesties die besproken moeten worden, zijn de punten waarvan het noodzakelijk wordt geacht deze theologisch, pastoraal en canoniek uit te diepen. De voorstellen geven de sporen aan die gevolgd moeten worden: sommige worden gesuggereerd, andere aanbevolen, weer andere met meer kracht en vastberadenheid verlangd.

pdfSlottekst

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster