November 2023
Nieuwsbrief 249
Telefoonnummer bij spoed / uitvaart 06-16777705
Algemene informatie : https://titusb.nl/
Voor informatie betreffende Geloofsgemeenschap Rhenen
De liefde is sterk als de dood,
De hartstocht onstuitbaar als het graf
(Hooglied 8-6)

Vieringen locatie Rhenen
Zondag 3 december 10.00uur Wageningen (Gedachteniskerk gesloten)
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Erik Rozeman
Op de overige zondagen is de kerk tussen 10.15uur en 10.45uur geopend
Er is dan gelegenheid voor stil gebed en u kunt een kaarsje opsteken.
Overig nieuws
Het e-mailadres (nieuwsbrief@gedachteniskerk.nl) van deze nieuwsbrief is buiten gebruik.
Gelieve dit adres niet meer te gebruiken. Het nieuwe e-mailadres is:
Karinde
De opbrengst van de Adventsactie gaat, evenals vorige jaren, naar Karinde Childlove.
Zoals u ook in vorige nieuwsbrief kon lezen, zorgt Marianne de Joode dat iedere cent goed terecht komt!
U kunt uw bijdrage storten op banknummer
NL95ABNA0504116817
tnv R. Clemenkowff
Wereldlichtjesdag
Wereldlichtjesdag op begraafplaats Larikshof in Rhenen.
Mensen over de hele wereld steken op de tweede zondag in december (dit jaar op 10-12)om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.
Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is.Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten.
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
Uitvaartonderneming Smit organiseert Wereldlichtjesdag Rhenen wederom in samenwerking met de gemeente Rhenen en lokale ondernemers.
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom
op begraafplaats Larikshof.
Langs de lange laan zullen fakkels staan en de tientallen waxinelichthouders werden beschilderd door kinderen van de Cuneraschool.
Om 18.30 uur leidt Maria de West een samenzijn, waarbij wordt geluisterd naar woorden, muziek en waar het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen die worden gemist centraal staan.
Om 19.00 uur branden alle kaarsjes.
Wilt u dat uw overleden kind ook met name genoemd wordt? Ga dan via deze link voor aanmelding en meer informatie naar:
Interesse?
Recent hebben we de Gedachteniskerk opgeruimd. Heel veel archief- en liturgisch materiaal is naar het Liturgisch centrum in Wageningen gebracht.
Het mag duidelijk zijn, dat de opslagruimte in Wageningen niet onbeperkt is.
Daarom hebben we ervoor gekozen om overtollig geworden liturgisch materiaal eerst aan de parochianen van de geloofsgemeenschap Rhenen ic PHTB aan te bieden. De meest geëigende manier om dit te doen via de nieuwsbrief.
Om niet in een ellenlange versie te verzanden, zullen we het aanbod spreiden over verscheidene nieuwsbrieven.
Spelregels:
Er worden geen bodemprijzen gehanteerd, maar we vragen u wel om bij uw bod in overweging te nemen dat u met deze financiële bijdrage zowel de geloofsgemeenschap Rhenen als het grote PHTB verband financiëel ondersteunt in deze, ook voor de geloofsgemeenschap, moeilijke en dure tijden.
Mocht u het voorwerp/de voorwerpen van uw keuze vooraf willen bekijken, dan kan dat op de zondagen dat wij toegang hebben tot het gebouw, te weten na de gebedsvieringen of wanneer de kerkl geopend is voor stil gebed. Kunt u gelijk ook nog een kaarsje opsteken...
Bovenstaande geldt ook wanneer u het voorwerp van u keuze wilt komen ophalen.
Voorwerpen worden niet verzonden. Graag contant betalen aub.
Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u dit kenbaar maken door een bod via een email te sturen naar nieuwsbriefrhenen@pztb.nl.
Bij meerdere biedingen wordt uiteraard het hoogste bod geaccepteerd.
Bij gelijke biedingen wordt er geloot.

Houten kruis zonder crucifix

Crucifix op houten kruis op standaard

Grote crucifix op houten kruis

Beeltenis van Cunera

3D verbeelding Lourdes. Met speeldoos (speeldoos doet het niet)

R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden

Copyright © 2023 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster