Vertaling website

Parochievernieuwing

Pastor Guido Dieteren

Hoe gaat het met pastor Guido Dieteren?

Beste parochianen van de Titus Brandsmaparochie, Eind augustus heb ik (pastor Guido Dieteren) na 23 jaar afscheid genomen als pastor van de Titus Brandsmaparochie. Wat een bijzondere en hartverwarmende dag was dat, ik kijk er met een heel goed gevoel op…

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.