De Zalige Titus Brandsma Parochie

Titus BrandsmaOmdat de parochie Zalige Titus Brandsma ligt in een gebied, dat getekend is door de Tweede Wereldoorlog, is een martelaar uit deze oorlog onze patroon. Onze parochie is een pluriforme verzameling van 7 katholieke geloofsgemeenschappen, verspreid over een groot gebied van Veenendaal tot Oosterbeek. Deze website is een ingang om te kennen en gekend te worden.

 
 


Kindernevendiensten

24 mei 2020
Heilige Geest
60

De Heilige Geest

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn er negen dagen. Het is de tijd waarin we de Heilige Geest verwachten. Pastoor Henri ten Have vertelt daarover.
20 mei 2020
Hemelvaart
70

Hemelvaart

Vanuit een speciale positie, de klokkentoren van de kerk in Wageningen, vertelt pastoor Henri ten Have over Hemelvaart.

Nieuws in relatie tot Corona-virus

29 mei 2020
Nederlandse Bisschoppen
20

Brief Pinksteren van de Nederlandse bisschoppen

Hier vind u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk - nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken - in deze…

ALGEMEEN NIEUWS

22 mei 2020
Ad Vernooij
73

Ad Vernooij, diaken Doorwerth - Heelsum, overleden

Ad Vernooij, die diaken is geweest in de parochiekerken van Doorwerth (1990-2001) en Heelsum (1993-2001), is zaterdag 16 mei in de leeftijd van 87 jaar overleden. De uitvaartdienst in de kerk van OL Vrouw ten Hemelopneming te Renkum en de begrafenis op de R-K…
14 mei 2020
Kerkbalans 2020
185

Geloofsgemeenschappen vinden weerklank voor hun oproep

Hoe belangrijk de kerk voor ons is, beseffen we eens te meer als we niet naar het kerkgebouw kunnen gaan voor de viering of een andere geloofs- of gemeenschapsactiviteit. Dan voelen we het gemis van de kerk, al blijven we ons geloof belijden, onder andere…

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.