Collecte Bonnen
Met een collecte bon hebt u geen contant geld in de kerk meer nodig. Behalve als bijdrage aan de collecte, kunt u er ook een kerkkaars of mis-/gebedsintentie mee betalen. Met een bonnenkaart bent u gelijk voor een aantal vieringen voorzien. Er zijn drie soorten kaarten met elk 20 bonnen, van € 1,- (wit), van € 2,50 (geel) of van € 5,- (groen).
De aanschafprijs van de kaart is resp. € 20,-, € 50,- en € 100,-.

U bespaart de parochie tevens heel wat tijd met tellen van contant geld. Ook de kerkkaars en de mis-/gebedsintentie kunt u met de collectebon betalen.  Uw geloofsgemeenschap en uw parochie zien graag zoveel mogelijk bonnen en zo min mogelijk cashgeld in de collecteschaal, -mand of kaarsen geld bus.

Bestellen
U kunt ook bonnen bestellen via een bankoverschrijving. Maak het bedrag over op bankrekening NL72 RABO 0156 2767 20 ten name van parochie H. Titus Brandsma. Vermeld bij uw overschrijving naast uw naam en adres ook welke bonnenkaarten u wenst.
In Bennekom krijgt u de kaart(en) rond de zondagsviering uitgereikt. In Wageningen worden de bonnen thuisbezorgd.  

Pinnen in Ede
Het secretariaat bij de kerk van Ede beschikt over een pinautomaat. Hier kunt u bij het secretariaat uw collectebonnen met uw pinpas betalen en meteen meenemen. Dat is mogelijk tijdens openingsuren: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur, maar meestal ook na de zondagsviering.

QR-Code voor collectes
Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van QR-codes voor de collecte, daar veel mensen tegenwoordig geen muntgeld op zak hebben. Op de achterpagina van het liturgieboekje worden, indien van toepassing, QR Codes geplaatst zodat u in de volgende week (tot zaterdag) via de QR-codes uw collecte kan bijdragen voor zowel Collecte 1 (voor de parochie) als Collecte 2 (voor een gespecificeerd goed doel)

Tip: De aanchaf van collectebonnen én betaling aan collectes met een QR-code kunt u als gift aftrekken voor de belasting. Dat is dus nog voordelig ook!

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster