BonnetjesGelieve bij de indienen van de declaraties het onderstaande document gebruiken. Deze declaratie kunt u indienen bij de centrale administratie, bij voorkeur via e-mail: .
Of per post: Parochie zalige Titus Brandsma , Bergstraat 17, 6701 AB, Wageningen.

Zij controleren of het formulier juist is ingevuld en maken, indien akkoord, zo spoedig mogelijk het bedrag over. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Zonder handtekening en bijgevoegde bewijsstukken wordt niet uitbetaald.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand DECLARATIEFORMULIER.docxDECLARATIEFORMULIER.docx2021-01-11