In de bijlage kunt u de tarieven vinden voor misdiensten, begraafkosten en grafrechten (inclusief onderhoud).
De tarieven zijn geldig sinds 1 juni 2024 en onverkort van kracht.

pdfTarieven PHTB per 1 juni 2024.pdf

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster