Brieven, heel veel brieven...Aan alle parochianen is een brief gestuurd met daarin de oproep voor Kerkbalans 2021. Deze brief is per lokatie vergezeld met een lokatie-specifieke brief.

Al deze brieven kunt als bijlagen hieronder vinden.